Jobien Monster

Adviesburo Monster is opgericht door Jobien Monster in 2016 om haar ervaring als jurist bij de overheid en onderzoeker op het gebied van grondslagen van het recht in te zetten voor directe toepassing en ondersteuning van mensen in geschillen.

Doordacht advies
Jobien Monster heeft naast haar bacheloropleiding Nederlands Recht, twee masteropleidingen afgerond op het gebied van internationaal bestuursrecht en rechtstheorie. Jobien heeft vijf jaar bij de overheid gewerkt als wetgevingsjurist en adviseur rondom de vraag welke rol recht speelt in de maatschappelijke innovatie in de richting van duurzaamheid. Daarnaast heeft ze gewerkt bij de Australian en New Zealand School of Government van de Universiteit van Melbourne op het onderzoeksgebied van innovatief bestuur en bij de Wereld Bank in Phnom Penh, Cambodia als adviseur op het gebied van regelgeving en beleidsstrategie.  Bij de universiteit van Tilburg heeft Jobien een onderzoeksproject geleid op het gebied van methoden voor geschiloplossing en onderwijs gegeven op het gebied van algemene juridische vaardigheden: jurisprudentie analyse, interpretatie van de wet, argumenteren en het ontwikkelen van standpunten.  Haar brede ervaring maakt haar een analytische sterke en creatieve deskundige die goed uit de voeten kan met complexe vraagstellingen.

Controle van bestuurlijke macht
In Amsterdam heeft Jobien Monster in de laatste jaren een rol gespeeld bij veranderingen in het vergunningstelsel voor de rondvaart door de onrechtmatigheid van het stelsel op basis van de Europese dienstenrichtlijn uit te werken. Haar kracht ligt in de fundamentele juridische analyse en de vertaling daarvan naar de dagelijkse werkelijkheid. De stad is gebaat bij diversiteit en creativiteit. De bescherming van vrijheid tegen regeldruk is daarom van belang. Vraagstukken met betrekking tot de duurzame innovatie van de stad Amsterdam en het vraagstuk van ‘verpretparkisering’ en onrechtmatige overheidsdaad hebben haar bijzondere aandacht.

Wetenschappelijk onderzoek
Jobien Monster rondt op dit moment een proefschrift af bij de Universiteit van Tilburg over de invulling van het begrip ‘Legal Empowerment’ in de hervorming van rechtssystemen in ontwikkelingslanden en in de context van strijd over het bezit van agrarisch land. De centrale vraag is welke aanknopingspunten biedt recht om mensen beter in staat te stellen duurzame oplossingen voor geschillen over land te ontwikkelen en het aandeel van lokale geschiloplossing in de ontwikkeling van het recht te vergroten.