Analyse van uw juridische positie in een geschil

Second opinion in geval u reeds juridisch advies heeft ontvangen maar dit graag voor wilt leggen aan een neutrale derde partij

Het schrijven of controleren van bezwaar- en beroepschriften

Vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke procedures

Bemiddeling bij geschillen

Advies met betrekking tot vergunningen en vergunningstelsels